Horse Management

Vi jobbar aktivt med att utveckla svenskt trav, b.la. genom samarbetet med Stall Skift där vi jobbar med utvecklandet av ägande av travhäst. Vi sköter och driver flera konsortier som vi också är delägare i. Dessutom är vi aktiva genom flera olika uppdrag inom svensk travsport. Redersson Management har också egen uppfödning och arbetar med försäljning av hästar.

Exempel på utvecklingsuppdrag
  • Affärsutveckling
  • Värdering
  • Event
  • Ledarutveckling

Björns nuvarande förtroendeuppdrag inom Svensk Travsport
  • Mälardalens travhästägareförening, ledamot

Björns tidigare förtroendeuppdrag inom Svensk Travsport
  • Stockholms travsällskap
  • Sörmlands travsällskap
  • Solvalla hästägarförening
  • Referensgrupp för ATGs strategiarbete
  • RST