På Stället konsortier

Redersson driver ett eget konsortiebolag, Stall Mållinjen KB och tillsammans med Stall Skift driver vi och äger delar i På stället konsortierna.