Enny i start på Solvalla med Hans-Owe i vagnen

Enny bra efter galopp

Enyy galopperade i inledningen, men gick ifatt fältet och inkom efter eget anfall i sista sväng som trea. Hon gjorde det bra
på en för dagen ganska tung bana. Man skall också ha i minne att hon i detta provlopp mötte ganska meriterade hästar.

Roger Elebring på Mantorptravets resultatkommentar:
Enny Dream - Martina Lundin (SPPe) galopperade efter 100 m och tappade 30-40 m. Ifatt till 2-par utvändigt. Anföll i spåren 450 m kvar och fullföljde bra strax bakom tätduon.